Jak działają firmy windykacyjne? Sprawy dłużników i odzyskiwanie przeterminowanych płatności.

Posted on 20/03/2018 7:10am

Bardzo często przedsiębiorstwa, które domagają się od swoich klientów uregulowania zalegających należności, chcą to zrobić samodzielnie. Na początku wysyłają monit i wysyłają do firmy wezwania do zapłaty, ale jeśli działania te nie dają oczekiwanego rezultatu a należności nadal pozostają wysokie, ostatecznie decydują się zlecić firmie zewnętrznej odzyskanie zaległych opłat.

Pracownicy firmy windykacyjnej
Author: Neil Cummings
Source: http://www.flickr.com
Czasami zdarza się, iż sprzedają im całą zaległość za procent całej kwoty, aby po prostu się tego pozbyć i wyprostować sprawy księgowe (na przykład przed bilansem rocznym). Wówczas dług przejmuje firma windykacyjna - polecana firma windykacyjna. Powszechnie wiadomo, iż firmy windykacyjne powinny stosować się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa, które dookreślają ich działania i są różne od działań komorniczych. Firma - przeczytaj więcej tutaj - windykacyjna powinna przede wszystkim określić kwotę należności w sporządzonym w tym celu piśmie kierowanym do dłużnika i wzywającym go do uiszczenia kwoty zadłużenia. Dokument ten wyznacza też okres, za który wierzyciel domaga się zapłaty długu.Najczęściej okres windykacji polubownej nie jest dłuższy niż dwa tygodnie, a po tym terminie sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Jeżeli to nie skutkuje, firma (artykuł) posuwa się do windykacji twardej. Niestety sytuacja w naszym kraju jest taka, że windykacja spóźnionych należności jest niezbędna do tego, żeby każda firma bez kłopotów mogła prowadzić działalność gospodarczą. Proszenie o zapłacenie starych faktur nie jest niczym miłym, zwłaszcza kiedy kontrahent nie jest skory do współpracy. Może to budzić frustrację, bo firmy po prostu muszą terminowo przelewać pensje personelowi, poza tym – wykonały już swoją pracę, więc należność za nią jest po prostu czymś naturalnym.

Bilon
Author: Ttaaj
Source: http://www.flickr.com
W dodatku, nieopłacenie faktur za zobowiązania finansowe wobec przedsiębiorstw w których w grę wchodzą naprawdę duże sumy może prędzej czy później przynieść utratę płynności finansowej danej firmy. W tej sytuacji powierzenie długów firmie windykacyjnej wydaje się sensowne, bo z miejsca przedsiębiorstwo może operować należnymi jej pieniędzmi, inwestować je, wypłacać wynagrodzenia. Firma będzie mogła również wyjaśnić sprawy rachunkowe i zapomnieć o całej sprawie, a egzekwowaniem należności zajmuje się wówczas wyłącznie firma windykacyjna. Powszechnie wiadomo, że każdy konsument i przedsiębiorca musi wypełniać zobowiązania, nie zważając na to, czy jest to spłata dużej raty kredytu czy rata za suszarkę. Firma, która sprzedała nam usługęlub produkt, już wywiązała się ze swojej części umowy, a my nie ponosząc kosztów za to, działamy zupełnie odwrotnie.

Tags: długi, windykacja, dłużnik, należności, zadłużenie