PIT 2016 – jak wykorzystać ulgę na dziecko w rozliczeniu?

Posted on 07/10/2020 6:07pm

Rozliczenie PIT 2016 wraz z dzieckiem jest przeznaczone dla rodziców, którzy samodzielnie wychowują swoje dzieci. W ten sposób będą oni mogli oszczędzić i zredukować podatek, jeżeli tylko spełnią wszelkie konieczne warunki.
Author: Wawel Service
PIT 2016 z ulgą na dzieci może zostać wypełniony przez osoby, które rozliczają się poprzez formularz PIT-37, a także PIT-36 dla przedsiębiorców z rozliczeniem ogólnym. Mogą zrobić z niej użytek rodzice lub prawni opiekunowie wychowujący dziecko samotnie, którzy posiadają stan cywilny bezpośrednio mówiący o tym, że dziecko wychowywane jest bez udziału partnera. Rodzicem wychowującym dziecko samotnie może być również osoba pozostająca w małżeństwie, jeżeli tylko wykaże, że współmałżonek nie posiada praw rodzicielskich lub odbywa karę w zakładzie zamkniętym. Za osoby wychowujące dziecko (www.zerkam.pl/monitoring-opiekunki.html) samotnie nie można uznać jednakże rodziców, którzy żyją wspólnie w konkubinacie – w tym przypadku oboje tracą prawo do wspólnego rozliczenia PIT 2016 z dzieckiem.

Umniejszenie znajduje zastosowanie tylko dla dzieci, które uczą się i nie przekroczyły jeszcze 25. roku życia. Prawo do ulgi zatraca się w chwili, gdy dziecko kończy 25. rok życia albo zawiera związek małżeński. Jako że ulga rozliczana jest miesięcznie, można ją jednak odliczyć za miesiące uprzednie aż do chwili, w której utraciło się prawo do niej. Najważniejsze jest, aby przez chociaż jeden dzień roku rozliczeniowego roztaczać samotną opiekę nad dzieckiem. Wysokość sumy zwrotu jest zależna także od liczby dzieci i progresywnie wrasta wraz z kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na każde dziecko trzeba na końcu zsumować – wtedy poznamy autentyczną kwotę, którą możemy potrącić od podatku.
rodzina
Author: Imágenes Gratis Online
Source: http://www.flickr.com
Rozliczenie PIT (zobacz rozliczenie elektroniczne pit) 2016 na preferencyjnych zasadach nie jest przeznaczone dla osób, które przekraczają określoną kwotę dochodu rocznego. W przypadku osób wychowujących jedno dziecko jest to 56 tysięcy rocznego dochodu. Z ulgi nie wolno również skorzystać, gdy dziecko rozpoczęło pracę opodatkowaną na zasadach ogólnych, a otrzymany z niej przychód przekroczył 3089 zł – nie wliczają się w to jednak dochody uzyskane z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości, które objęte są podatkiem ryczałtowym. Pełna oferta: .

Tags: dziecko, prawo, rozliczenie