Waga magazynowa - jedno położenie - wiele zastosowań w czynnościach ważenia

Posted on 13/03/2019 7:56am

Magazyn to z pewnością strategiczny punkt systemu logistycznego przedsiębiorstwa. W magazynie wyroby są przejściowo składowane, potem kolejno kierowane do dalszych ogniw systemu dostaw.


waga
Author: Christian Schnettelker
Source: http://www.flickr.com
W magazynie zachodzą procesy przechowywania i transportu. Dominacja właściwych procesów jest uzależniona od funkcji magazynu. Wymagane funkcje w znaczący sposób oddziałują na umiejscowienie a także organizację pracami wykonywanymi w magazynie. Poprawne funkcjonowanie magazynu, wymaga używania szeregu zróżnicowanych systemów technicznych przyporządkowanych jako uzupełniające przyrządy magazynowe.

Dodatkowe urządzenia magazynowe, usprawniają metodykę procesów magazynowych i ponadto zwielokrotniają bezpieczeństwo oraz polepszają warunki pracy. Urządzenia pomocnicze, generalnie zwiększają wydajność działania całej gospodarki magazynowej. W grupie urządzeń kontrolno-pomiarowych wyróżnić możemy następujące rodzaje przyrządów technicznych - urządzenia kontrolne do pomiaru temperatury (termometry), wilgotności (higrometry), ciśnienia (ciśnieniomierze), także wskaźniki stężenia dwutlenku azotu, siarki itp. W składzie urządzeń kontrolno-pomiarowych wyróżnić możemy także urządzenia pomiarowe przykładowo - waga magazynowa - Wielkopolska Henryk Ossowski , przepływomierze, dystrybutory, instalacje monitorujące i systemy bezpieczeństwa.


Waga handlowa
Source: www.wagi-elektroniczne.pl
Spośród urządzeń kontrolno-pomiarowych, największą popularnością odznaczają się przeróżne urządzenia używane do mierzenia wagi.

Masz ochotę na nowe ciekawe artykuły? Nie ociągaj się! Przygotowaliśmy ich dla Ciebie wiele. Zatem kliknij po szczegóły i ciesz się nowymi treściami.

W tym składzie z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne znajdują się np. - wagi stołowe, dziesiętne, uchylne, pomostowe co więcej obszerna klasa wielkim wag towarowych - samochodowych, wagonowych. Inny podział, oparty na wskaźniku precyzyjności dzieli wagi na - mechaniczne, elektromechaniczne, elektroniczne oraz izotopowe. We współczesnych systemach transportowo-magazynowych, np. w terminalach, stosowane są automatyczne systemy ważenia, dokonujące właściwych pomiarów wagi podczas prac transportowych. W tym przypadku czytniki wagowe wprowadzane są konstrukcyjnie we właściwe urządzenia przeładunkowe.

Tags: magazyn, systemy ważenia