Zdobyłeś pracę, ale nie wiesz, jakiego typu umowa może cię obowiązywać? Czy zdajesz sobie sprawę jakiego typu mamy rodzaje umów o pracę?

Posted on 09/06/2017 7:26am

Ważnym krokiem który wiąże się z szukaniem pracy jest zawieranie umowy o pracę. Polega to na zaprezentowaniu odpowiednich oświadczeń woli przez zatrudnianego i pracodawcę. Osoba zatrudniana jest zobowiązany do świadczenia konkretnej pracy w wyznaczonym miejscu i czasie, a pracodawca zaświadcza, iż zapłaci za to określone wynagrodzenie.

rozwijaj swoją karierę
Author: Benjamin Linh VU
Source: http://www.flickr.com
Jakiego rodzaju umowę zawierać? Teoretycznie zatrudniany może decydować,jakiego typu umowę będzie podpisywał i odnosi się to do rozmaitego sposobu pozyskiwania pracy, przykładowo przez agencje pracy radom (wyniki wyszukiwania).Pierwszym krokiem który jest związany z znalezieniem pracy jest zdobycie umowy o pracę. Polega to na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez zatrudnianego i zatrudniającego. Osoba ubiegająca się o posadę jest zobowiązany do świadczenia wyznaczonej pracy w wyznaczonym miejscu i czasie, a pracodawca zobowiązuje się, iż zapłaci za to wyznaczone wynagrodzenie). Praktycznie – narzuca to pracodawca, a pracownik niezbyt dużo ma w tej sprawie do zadecydowania. Może jednak próbować negocjować lepszy dla siebie wariant. Jedną z najpopularniejszych umów jest na okres próbny Pewnie taką właśnie umowę będziesz podpisywał na początek. Może ona wyprzedzać każdą odmienną umowę o pracę. Pracodawcy korzystają z niej niezwykle często. Przede wszystkim po to, by sprawdzać, czy pracownik będzie się nadawał na stanowisko, na które został zatrudniony. Pracownikowi z kolei ma ona służyć do poznania się z zadaniami i warunkami pracy. Najczęściej taką umowę na początek zaproponuje agencja rekrutacyjna.Kolejną jest na czas określony. Jak sama nazwa wskazuje, ma ona wskazany jakiś końcowy termin. Może to być nie tylko wybrana data, lecz takżeokreślona okoliczność. Przykładowo, Kodeks Pracy przewiduje szansę zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa.

Dobrze znaną jest na czas nieokreślony. W tym wypadku znowu nazwa wskazuje na charakter umowy - jest ona bezterminowa, czyli nie posiada określonego czasu, przez który ma obowiązywać.Tego rodzaju umowa jest dla pracownika najdogodniejsza, bo najtrwalsza,z kolei pracodawcy nie jest łatwo ją rozwiązać. Może ją wypowiedziećjedynie w uzasadnionych wypadkach, a i wówczas obowiązuje go określony w przepisach czas wypowiedzenia jest zależny od stażu pracy u konkretnego zatrudniającego, w danej firmie). W dodatku,jeżeli pracownik jest członkiem związku zawodowego lub będzie prosił związek o reprezentowanie go, to pracodawca może złożyć wypowiedzenie jedynie po skonsultowaniu się ze związkiem.

Tags: Wypowiedzenie, Pracodawcy, umowy, data